Contact Mrs. Wheeler

  • The best way to contact me is through class dojo. 

    E-mail: shea.wheeler@dvusd.org