• Mrs. Moore - EL Teacher 

    Mrs. Collins - EL Teacher 

    Ms. O'Dell - EL Instructional Assistant

    Mrs. Cisneros - EL Instructional Assistant

    Mrs. Swaffard - EL Instructional Assistant